El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 

Descripció

  • La Piscina Municipal de Roses disposa d’un servei de salvament i socorrisme de manera que sempre hi ha, com a mínim, una persona deslliurada de la realització de qualsevol activitat i que se n’encarrega de forma exclusiva de les funcions que es descriuen a continuació. 
  • Totes les persones que formen part d’aquest servei són fàcilment identificables i tenen la formació requerida i el corresponent registre professional (ROPEC).

 

Funcions

  • Dur a terme les accions de vigilància amb l’objectiu d’evitar accidents.
  • Informar i atendre els usuaris davant qualsevol dubte que puguin tenir.
  • Fer complir les normes d’ús de la instal·lació.
  • Fer complir la distribució d’espais (bany lliure, cursos, lloguers...).
  • Dur a terme les accions de salvament aquàtic i de primers auxilis, en cas de necessitat.
  • Facilitar i/o recomanar els programes genèrics d'entrenament aquàtic.  

 

Equipament

  • Farmaciola equipada amb el material de primers auxilis.
  • Desfibril·lador extern automatitzat (DEA).   
🍪 cookies