El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

Aquest lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats informatives. Aquest lloc també facilita la realització de tràmits administratius.

Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d’aquest lloc, drets que corresponen o bé a MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL (PRODER), societat municipal de l’Ajuntament de Roses, o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. PRODER es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Els dissenys i logotips que identifiquen a PRODER o als seus serveis i activitats, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives d’altres persones o institucions que compten amb el suport explícit de PRODER.

PRODER compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades que es puguin obtenir per mitjà d’aquest lloc web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixen la seguretat.

PRODER entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l'usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers de l’Ajuntament davant el qual els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades i, si és el cas, a fer-les rectificar, oposar-se al seu tractament o cancel·lar-les tot adreçant-se per qualsevol mitjà a MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES SL - Piscina Municipal - Carretera del Mas Oliva, 39 - 17480 ROSES - Tel. 972 45 97 60 o bé a través del correu electrònic piscina@piscinaroses.cat.

PRODER informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d'Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

PRODER no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Ajuntament de Roses. Quan sigui raonablement possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

PRODER es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

PRODER no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques que consti al lloc web, o a la que es remeti per mitjà d'enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing).

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya, essent els jutjats de Figueres els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

🍪 cookies