El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 

La Piscina Municipal de Roses és un equipament públic gestionat per l'empresa municipal MP PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES S.L. 

EI 14 de febrer de 2003 el Ple de l'Ajuntament de Roses va aprovar els estatuts i la creació d'aquesta societat municipal. 

Inicialment, els esforços de la nova empresa varen anar encaminats al disseny de l’equipament, amb un treball conjunt entre els tècnics municipals i l’equip d’arquitectes Villasís i associats SL, per tal de realitzar un projecte executiu adequat i adaptat a la realitat esportiva de la vila de Roses i a les futures necessitats. Aquesta fase es va solapar amb el procés de construcció, al final del qual vàrem tenir un complex esportiu modern i confortable, concebut pensant en l’usuari, en la qualitat de l’ambient, la ventilació, la llum natural i l’acústica.

Amb la inauguració de la Piscina Municipal de Roses, el 21 de juny de 2006, es va posar en marxa l’equipament i es va iniciar l’etapa d’explotació, amb la finalitat de dur a terme una gestió eficaç que repercuteixi en un bon servei per a tots els ciutadans i ciutadanes de la vila i de l’àrea d’influència.

La societat està regida i administrada per un Consell d’administració, actualment format per: 

 

Miguel Ángel MUÑOZ SÁNCHEZPresident
Anna Betlem MIRALLES TORIBIOConsellera   
Jordi GASULL HERNÁNDEZ  Conseller
Maria Pilar SERRA VILARRODONA  Consellera   
Maria Catalina GARCÍA GARRIDO Consellera   
Xavier GORRO GUERREROConseller
Irene GÓMEZ RIVAROLA Consellera
Rosario SANTIAGO MORENO  Consellera
🍪 cookies