El web no està optimitzat per I'Explorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

⇒Per poder contractar una quota cal estar registrat, si encara no ho has estàs, cal fer-ho a NOU ABONAT

⇒Si ja estàs registrat entra amb les teves dades d'accés a ABONAT REGISTRAT

 

! En el següent enllaç trobaràs la promoció vigent i el CODI que caldrà posar a l'apartat CODI PROMOCIONAL per poder aplicar-la. 

 PROMOCIÓ ACTUAL (Consulta el codi a aplicar) 

A TENIR EN COMPTE:

-Les quotes per franges (matí o migdia) són individuals.

-Les quotes familiars han d'anar acompanyades d'una quota individual on el primer membre sigui una persona adulta (excepció: gent gran + 2n membre gent gran). S'aplicarà a unitats familiars amb primer grau de consanguinitat. 

-Les quotes pensionistes cal que es porti el justificant corresponent .

- La quota infantil (0-5 anys) és gratuïta si estan donats d’alta juntament amb el pare i/o la mare. Cal tramitar-la a recepció.

-Els extres (lloguer armariet, pack fitness....) es contractaran directament a la recepció de la Piscina.

-Un cop realitzat el pagament caldrà passar per la recepció de la Piscina per acabar de finalitzar l'alta (fotocòpia DNI, compra xip d'entrada, documents justificatius si és el cas, signatura del contracte...)

🍪 cookies